Nyt 2-årigt huslejeloft træder i kraft den 30. september 2022 og begrænser huslejestigninger for beboelseslejemål med aftalt regulering efter nettoprisindekset

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget lovforslag om huslejeloft, der træder i kraft den 30. september 2022. Med ikrafttrædelsen sættes der et maksimum på 4% for den mulige årlige huslejestigning for beboelseslejemål, der reguleres efter nettoprisindekset. Forslaget er vedtaget i medfør af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger”, der blev...

NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023. 

Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne ændringer større krav til arbejdsgiverens udarbejdelse af an...

Regler om hurtig ”fast track”-overdragelse af nødlidende virksomheder virker!

I foråret 2021 trådte nye, forbedrede rekonstruktionsregler i kraft. Baggrunden for reglerne er, at mange små og mellemstore virksomheder, ikke mindst som følge af covid-19, oplever økonomiske vanskeligheder. Reglerne forbedrer mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs.

Er du klar til de nye bogføringskrav pr. 1. januar 2023?

Den 24. maj 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov med en række ændrede krav til, hvordan virksomheder, foreninger m.v., der er underlagt bogføringsloven, fremover skal udføre deres bogføring.

Som det helt centrale i den nye bogføringslov indføres der krav om, at de omfattede virksomheder m.v. som noget nyt skal bogføre digitalt, herunder føre et digitalt bogføringssyst...